قسمت چهلم / ادامه آواز ابوعطا / آنالیز آلبوم فراق / تصنیف : نسیم سحر و شور شیدایی
قسمت سی و ششم / ادامه آواز ابوعطا
قسمت سی و یکم / تعریف بداهه نوازی / گوشه بسته نگار (تصنیف: آتش دل با صدای استاد تاج اصفهانی
قسمت بیست و نهم / تصانیفی در بیات ترک