آواز بیات اصفهان

همراهان گرامی در ادامه معرفی آواز بیات اصفهان در این قسمت از پادکست چهارگاه این قطعات را به شما معرفی میکنیم:

–  معرفی و اجرای گوشه بیات راجه با ساز سه تار توسط صابر نظرگاهی از ردیف میرزا عبدالله.

– اجرای گوشه بیات راجه توسط استاد محمود کریمی از ردیف آوازی ایشان بر روی دو بیت از سعدی:
با وجود رخ و بالای تو کوته نظری است    در گلستان شدن و سرو خرامان دیدن

آنچه از نرگس مخمور تو در چشم من است   بر نیابد به گل و لاله و ریحان دیدن

– تکنوازی ساز سنتور استاد منصور صارمی در گوشه بیات راجه از آواز بیات اصفهان.

– آواز استاد رضا قلی میرزا ضلی با همراهی پیانوی استاد مشیر همایون شهردار بر روی چهار بیت از فرصت الدوله شیرازی

در این آواز استاد ضلی بیت اول را در درآمد اصفهان و بیت دوم را در گوشه جامه دران و بیت سوم و چهارم را در گوشه بیات راجه اجرا میکنند با این مطلع:
دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست    پرده بردار ز رخسار که جان بر لب ماست

– تکنوازی سه تار استاد احمد عبادی در آواز بیات اصفهان.

– آواز استاد ایرج به همراه ویلن استاد پرویز یاحقی از برنامه گلهای رنگارنگ شماره 445 بر روی شعری از نظیری نیشابوری با این مطلع:

گل صلای عام زد، مرغ از سحر خوانی نشست      روز شد، پروانه از بال و پرافشانی نشست

– تصنیف ” هستی ” ساخته استاد حسینعلی ملاح با صدای استاد بنان با ترانه ای از استاد اسماعیل نواب صفا با این مطلع:

هستی چه بود، قصه پر رنج و ملالی

کابوس پر از وحشتی، آشفته خیالی

ای هستی من و مستی تو، افسانه ای غم افزا

کو فرصتی که تا لذتی بریم از شب وصالی