قسمت چهل و چهارم / نوروزانه (قسمت اول)
قسمت چهلم / ادامه آواز ابوعطا / آنالیز آلبوم فراق / تصنیف : نسیم سحر و شور شیدایی