ویژه برنامه درگذشت استاد محمد رضا شجریان
قسمت بیست و یکم / آواز بیات ترک (قسمت سوم) قطعه ضربی بیات ترک اثر استاد علی اکبر خان شهنازی
معرفی آواز بیات ترک