زندگی نامه محمد اسماعیلی

محمد اسماعیلی با نام اصلی «محمد علی اسماعیلی متین» چهارم شهریور ماه سال هزار و سیصد و سیزده خورشیدی در تهران متولد شد. او در سال ۱۳۳۰ توسط دایی‌های خویش مرتضی و مصطفی گرگین زاده به «استاد حسین تهرانی» معرفی شد و نزد او آموزش تمبک را فرا گرفت و تا پایان عمر استاد تهرانی از ایشان بهره برد.

در سال ۱۳۳۷ در گروه‌ های موسیقی وزارت فرهنگ و هنر بعنوان نوازنده ساز تمبک مشغول به کار شد که عمده فعالیت ایشان در گروه پایور و به سرپرستی استاد فرامرز پایور بوده است. محمد اسماعیلی به همراه ارکسترهای فرهنگ و هنر جهت اجرای کنسرت موسیقی به کشورهای مختلفی در سراسر دنیا سفر کرده است. ایشان پس از بازنشستگی استاد حسین تهرانی از سال ۱۳۴۳ در هنرستان موسیقی ملی بعنوان جانشین ایشان مشغول تدریس ساز تمبک شدند و بیش از ۵۷ سال است که همچنان به تدریس تمبک مشغول هستند و شاگردان زیادی را تربیت نموده اند.

محمد اسماعیلی همچنین بجز عضویت در گروه فرهنگ و هنر، پس از استاد تهرانی در گروه اساتید در کنار استادان فرامرز پایور ، جلیل شهناز ، علی اصغر بهاری و محمد موسوی سالها بعنوان نوازنده تمبک همکاری کرده است. استاد محمد اسماعیلی نقش بسیار پر رنگی در تمبک نوازی معاصر داشته است و چه در اجرای تکنوازی و گروه نوازی تمبک و چه در دو نوازی با سازهای مختلف و همچنین همنوازی در گروه های موسیقی اصیل ایرانی و نیز در تدریس ساز تمبک بسیار تاثیر گذار بوده است.
همچنین ایشان در ادامه کتاب آموزش تمبک استاد حسین تهرانی ، کتاب آموزش تمبک تالیف کرده است. با آرزوی سلامتی برای استاد محمد اسماعیلی.