قسمت صدم / ادامه معرفی دستگاه همایون (آلبوم راز و نیاز)

همراهان گرامی در قسمت صدم پادکست چهارگاه و در ادامه معرفی دستگاه همایون این قطعات را به شما تقدیم میکنیم:

معرفی و اجرای گوشه های “راز و نیاز” و “موالف” و “بختیاری” از ردیف میرزا عبداله با سه تار توسط صابر نظرگاهی.

معرفی بخش دستگاه همایون آلبوم “راز و نیاز” با آهنگسازی حسین علیزاده و خوانندگی علیرضا افتخاری منتشر شده در سال ۱۳۶۷ شامل قطعات زیر:

– قطعه “راز و نیاز” اثر حسین علیزاده با ریتم پنج هشتم.

– اجرای گوشه های “شوشتری” و “بختیاری” توسط علیرضا افتخاری بهمراه سه تار حسین علیزاده بر روی دوبیتی های بابا طاهر.

– اجرای گوشه های “مثنوی” و “بیات راجه” بصورت دو نوازی سه تار با اجرای حسین علیزاده و مسعود شعاری.

– تصنیف “بیا تا گل برافشانیم” ساخته حسین علیزاده با ریتم دو چهارم بر روی غزل حافظ.

آلبوم راز و نیاز