نوشته‌ها

قسمت نود و هفتم / ادامه معرفی دستگاه همایون (معرفی گوشه‌ها)

قسمت هشتاد و نهم / ادامه معرفی دستگاه نوا (مرکب خوانی۲)