نوشته‌ها

قسمت شانزدهم / گوشه دوبیتی و فرود در دستگاه شور

قسمت شانزدهم / گوشه دوبیتی و فرود در دستگاه شور (تصنیف: نرگس مست)