نوشته‌ها

قسمت صدم / ادامه معرفی دستگاه همایون (آلبوم راز و نیاز)

قسمت هشتاد و هفتم / ادامه معرفی دستگاه نوا (آلبوم کیش مهر و غریبستان)