نوشته‌ها

قسمت بیست و هفتم/ آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت دوم

قسمت بیست و هفتم/ آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت دوم

قسمت بیست و ششم / آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت اول

قسمت بیست و ششم / آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت اول