نوشته‌ها

قسمت بیست و دوم / معرفی آواز بیات ترک و ریتم (معرفی ضد ضرب) / تصنیف: بیات ترک

قسمت بیست و دوم / معرفی آواز بیات ترک و ریتم (معرفی ضد ضرب) / تصنیف: بیات ترک

قسمت دهم / ریتم:میزان های ساده / ملودی:ملانازی در دستگاه شور

قسمت دهم / ریتم:میزان های ساده / ملودی:ملانازی در دستگاه شور

قسمت هشتم / ریتم به زبان ساده - آنالیز تصنیف آمان

قسمت هشتم / ریتم به زبان ساده – آنالیز تصنیف آمان