نوشته‌ها

قسمت شصت و چهارم / ادامه آواز دشتی (گوشه های بیدگانی، غم انگیز، حاجیانی و عشاق)

قسمت پنجاه و نهم / منتخبی از تصانیف آواز افشاری (پایان آواز افشاری)