نوشته‌ها

قسمت چهل و سوم / منتخبی از تصانیف آواز ابوعطا (قسمت دوم ) پایان آواز ابوعطا

قسمت چهل و سوم / منتخبی از تصانیف آواز ابوعطا (قسمت دوم ) پایان آواز ابوعطا

قسمت چهل و دوم / منتخبی از تصانیف آواز ابوعطا (قسمت اول )

قسمت چهل و دوم / منتخبی از تصانیف آواز ابوعطا (قسمت اول )

قسمت چهل و یکم / ادامه آواز ابوعطا / آنالیز آلبوم صبح مشتاقان

قسمت چهل و یکم / ادامه آواز ابوعطا / آنالیز آلبوم صبح مشتاقان

قسمت چهلم / ادامه آواز ابوعطا / آنالیز آلبوم فراق / تصنیف : نسیم سحر و شور شیدایی

قسمت چهلم / ادامه آواز ابوعطا / آنالیز آلبوم فراق / تصنیف : نسیم سحر و شور شیدایی

قسمت سی و هفتم / ادامه آواز ابوعطا / نگاهی به آلبوم کنسرت اساتید

قسمت سی و هفتم / ادامه آواز ابوعطا / نگاهی به آلبوم کنسرت اساتید

قسمت سی و ششم / ادامه آواز ابوعطا

قسمت سی و ششم / ادامه آواز ابوعطا / گوشه چهارپاره در ابوعطا / شرحی کوتاه و‌ مختصر در مورد استاد فرامرز پایور

قسمت سی و چهارم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت دوم)

قسمت سی و چهارم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت دوم)

قسمت سی و سوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت اول)

قسمت سی و سوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت اول)

قسمت سی و دوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / درآمدی در ابوعطا

قسمت سی و دوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / درآمدی در ابوعطا