نوشته‌ها

قسمت شصت و پنجم / ادامه معرفی آواز دشتی (شرح زندگی و آثار استاد بنان)

قسمت پنجاه و پنجم / ادامه آواز افشاری (معرفی آلبوم انتظار دل)

قسمت چهل و یکم / ادامه آواز ابوعطا / آنالیز آلبوم صبح مشتاقان

قسمت چهل و یکم / ادامه آواز ابوعطا / آنالیز آلبوم صبح مشتاقان

قسمت بیست و هفتم/ آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت دوم

قسمت بیست و هفتم/ آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت دوم