در ادامه معرفی آواز افشاری، در این قسمت به معرفی آلبوم «انتظار دل» می پردازیم و به تصنیف های «ملکا ذکر تو گویم» و «از کفم رها» گوش می سپاریم.

بازدید

  • ۷۳