در ادامه معرفی آواز دشتی، در این قسمت به معرفی گوشه های گیلکی، سارنگ و مثنوی می پردازیم و تصنیف «دیدی که رسوا شد دلم» ساخته استاد علی تجویدی، با شعری از رهی معیری را اجرا می نماییم.

بازدید

  • ۹۲