معرفی دستگاه نوا

قسمت هشتاد و دوم / ادامه معرفی دستگاه نوا

در قسمت هشتاد و یکم پادکست چهارگاه، دستگاه نوا را معرفی کردیم و حالا در ادامه این قطعات را بررسی می‌کنیم:

– معرفی گوشه های دستگاه نوا گردونیه ، نغمه و بیات راجه توسط صابر نظرگاهی

– تکنوازی پیانوی استاد مرتضی محجوبی در دستگاه نوا

– آواز و عود استاد عبدالوهاب شهیدی با شعری از یغمای جندقی از گلهای رنگارنگ شماره 351

– قطعه ضربی با ویلن استاد پرویز یاحقی بهمراه تمبک استاد امیرناصر افتتاح

– قطعه ضربی به روایت استاد عبداله دوامی با سه تار استاد جلال ذولفنئون بهمراه دف استاد بیژن کامکار از ” آلبوم پرند ” در دستگاه نوا