قسمت 19

قسمت نوزدهم / معرفی آواز بیات ترک (قسمت اول)

تصنیف: همچو فرهاد با صدای استاد شهرام ناظری

در این قسمت به معرفی آواز بیات ترک و نمونه های سازی از درآمد بیات ترک می پردازیم و به تصنیف همچو فرهاد با صدای استاد شهرام ناظری گوش می کنیم.