گوشه های دستگاه همایون

قسمت نود و پنجم / ادامه معرفی دستگاه همایون (معرفی گوشه‌ها)

همراهان گرامی در قسمت نود و پنجم از پادکست چهارگاه و در ادامه معرفی دستگاه همایون ما این قطعات را به شما تقدیم میکنیم:

– اجرای گوشه های طرز ، بیداد ، بیداد کُت و نی داوود با سه تار توسط صابر نظرگاهی از کتاب ردیف سازی میرزا عبداله.

– اجرای گوشه های طرز ، بیداد و نی داوود توسط استاد محمود کریمی از ردیف آوازی ایشان.

– اجرای گوشه بیداد توسط استاد ایرج با همراهی ساز سنتور استاد منصور صارمی از برنامه گلهای تازه شماره 69 بر روی شعر سعدی با این بیت:
باشد که تو خود روزی از ما خبری پرسی
ور نه که برد هیهات، از ما به تو پیغامی

– اجرای گوشه بیداد توسط استاد گلپایگانی با همراهی سنتور استاد منصور صارمی و ویلن استاد حبیب اله بدیعی از برنامه گلهای تازه شماره 149 بر روی شعر سعدی با این بیت :
گر به جراحت و الم دل بشکستی ام چه غم
می شنوم که دم به دم پیش دلِ شکسته ای

– تصنیف قدیمی “باغ تفرج” با تنظیم استاد فرامرز پایور با اجرای استاد محمدرضا شجریان و گروه اساتید از برنامه گلهای تازه شماره 125 بر روی غزلی از سعدی :
آنکه هلاک من همی خواهد و من سلامتش – هر چه کند ز شاهدی، کس نکند ملامتش
باغ تفرج است و بس، میوه نمی دهد به کس – جز به نظر نمی رسد سیب درخت قامتش
کاش که در قیامتش، بار دگر بدیدمی – کانچه گناه او بود، من بکشم غرامتش

بازدید

  • ۱۲۸