قسمت نود و سوم / معرفی دستگاه همایون

همراهان گرامی ما از این قسمت پادکست چهارگاه معرفی گوشه ها و نغمات و ساز و آواز و تصنیف های دستگاه همایون را به شما معرفی میکنیم. در اولین بخش از معرفی دستگاه همایون صابر نظرگاهی با ساز سه تار گام دستگاه همایون و چهارمضراب و درآمد این دستگاه را معرفی و اجرا می کند.
در ادامه این قطعات را می شنویم:

– پیش درآمد همایون از ساخته های استاد فرامرز پایور با اجرای استادان علی اصغر بهاری نوازنده کمانچه ، جلیل شهناز نوازنده تار ، حسین تهرانی نوازنده تمبک و فرامرز پایور نوازنده سنتور. این قطعه در جشن هنر شیراز و در حافظیه اجرا شده است.

– تکنوازی پیانوی استاد مرتضی محجوبی در دستگاه همایون

– تکنوازی تار استاد لطف اله مجد از برنامه برگ سبز شماره 10

– آواز استاد جواد ذبیحی در درآمد همایون از برنامه برگ سبز شماره 10

– تکنوازی نی استاد حسن کسایی در درآمد همایون

– رنگ همایون از ساخته های استاد فرامرز پایور با احرای گروه اساتید در اجرای زنده جشن هنر شیراز