تصنیف

قسمت صد و یازدهم / آخرین بخش از معرفی دستگاه همایون

همراهان پادکست چهارگاه در آخرین بخش از معرفی دستگاه همایون به شما پنج تصنیف با اجرای صابر نظرگاهی و ابوالحسن کارگشا به شما تقدیم می شود.

– تصنیف “رفتم که رفتم” ساخته استاد علی تجویدی با ترانه ای از استاد رحیم معینی کرمانشاهی.

– تصنیف قدیمی “ناوک مژگان” که این تصنیف قبلا توسط استاد نادر گلچین اجرا شده است.

– تصنیف “طاقتم ده” ساخته استاد همایون خرم با ترانه ای از استاد رحیم معینی کرمانشاهی.

– تصنیف قدیمی “گوشواره طلا” به روایت استاد عبداله دوامی با نت نگاری استاد فرامرز پایور.

– تصنیف “گیسو” ساخته استاد جواد لشکری با ترانه ای از استاد رحیم معینی کرمانشاهی.