قسمت صد و نهم / تصانیف دستگاه همایون (بخش دوم)

در این قسمت از پادکست چهارگاه و در بخش دوم از معرفی تصانیف دستگاه همایون، این قطعات را به شما تقدیم میکنیم:

– تصنیف “در آرزویت” ساخته نصراله زرین پنجه با صدای غلامحسین بنان با ترانه ای از عبداله الفت با این مطلع:
دلی به خون نشسته دارم، دلی ز غم شکسته دارم
چو مرغ توفان، گذشته از جان، به کام توفان روم

– تصنیف “دگر چه میخواهی” ساخته اکبر محسنی با صدای غلامحسین بنان با ترانه ای از تیمورتاش با این مطلع:
مرا ز چشمت افکندی، دگر چه میخواهی – به دیگران دل می بندی، دگر چه میخواهی
ز عشق و یاری ای زیبا، سخن مگو با من – تو کاز غم من خرسندی، دگر چه میخواهی

– تصنیف “دل سوخته” ساخته جواد معروفی با صدای غلامحسین بنان با ترانه ای از رهی معیری با این مطلع:
گمان کردم که درمان دل زارم تو باشی، ندانستم که معشوق دلازارم تو باشی
چو آگاهی ای ماه من از آه من، سوی عاشق نظر کن

– تصنیف “یار رمیده” ساخته روح اله خالقی با صدای غلامحسین بنان با ترانه ای از رهی معیری با این مطلع:
زما ای گل چه دیدی، که دامن درکشیدی، جفا کردی بخشیدم، وفا کردم رنجیدی
عتاب تو بشنیدم، فغان من نشنیدی، نگارا

– تصنیف “باد صبا” ساخته جهانگیر مراد با صدای محمدرضا شجریان با ترانه ی از ملک الشعرا بهار با این مطلع:
باد صبا بر گل گذر کن، وز حال گل ما را خبر کن، ای نازنین ای مه جبین، با مدعی کمتر نشین
بیچاره عاشق، ناله تا کی، یا دل مده یا ترک سر کن

– تصنیف “گل باغ آشنایی” ساخته مصطفی کسروی با صدای محمدرضا شجریان بر روی غزل عراقی با این مطلع:
ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی – چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی
مژه ها و چشم یارم به نظر چنان نماید – که میان سنبلستان چرد آهوی ختایی