قسمت شصت و پنجم / ادامه معرفی آواز دشتی

معرفی گوشه دیلمان / شرحی مختصر از زندگی و آثار استاد بنان

در ادامه معرفی آواز دشتی، در این قسمت به بیان شرحی مختصر از زندگی و آثار استاد غلامحسین بنان می پردازیم.

بازدید

  • ۴۹