در ادامه معرفی آواز دشتی، در این قسمت به مروری بر زندگی هنری و آثار استاد اسدالله ملک می پردازیم.

بازدید

  • ۲۷