در ادامه معرفی آواز دشتی، در قسمت شصت و هشتم به مروری بر زندگی هنری و آثار استاد اسدالله ملک می پردازیم.

بازدید

  • ۵۰