در این قسمت به معرفی آواز دشتی، که یکی از آوازهای دستگاه شور است، می پردازیم.

بازدید

  • ۶۶