قسمت سی و یکم / تعریف بداهه نوازی / گوشه بسته نگار (تصنیف: آتش دل با صدای استاد تاج اصفهانی

قسمت سی و یکم / تعریف بداهه نوازی / گوشه بسته نگار

تصنیف: آتش دل با صدای استاد تاج اصفهانی

در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا، تعریف بداهه نوازی و گوشه بسته نگار در آواز ابوعطا می پردازیم و به تصنیف آتش دل با صدای استاد تاج اصفهانی گوش می کنیم.

بازدید

  • ۹۰