قسمت سی و ششم / ادامه آواز ابوعطا

قسمت سی و ششم / ادامه آواز ابوعطا

گوشه چهارپاره در ابوعطا / شرحی کوتاه و‌ مختصر در مورد استاد فرامرز پایور

در این قسمت به مختصری از زندگی نامه و آثار استاد فرامرز پایور می پردازیم.

بازدید

  • ۵۶