قسمت سی و سوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت اول)

در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا و گوشه حجاز می پردازیم و به تصنیف ” زآن دم که تورا دیدم” با آهنگسازی مجید وفادار گوش می کنیم.

بازدید

  • ۲۶۳