قسمت بیست و یکم / آواز بیات ترک (قسمت سوم) قطعه ضربی بیات ترک اثر استاد علی اکبر خان شهنازی

قسمت بیست و یکم / آواز بیات ترک (قسمت سوم)

قطعه ضربی بیات ترک اثر استاد علی اکبر خان شهنازی

در این قسمت به ادامه‌ی آواز بیات ترک و معرفی گوشه های زنگوله ، بسته نگار ، خسروانی ، نغمه ، فیلی ، روح الارواح ، شکسته و نمونه آواز شکسته می پردازیم و به تصنیف بیاد عارف گوش می کنیم.