قسمت بیست و پنجم / آنالیز آلبوم آستان جانان (بخش دوم) / بیات ترک

در این قسمت به ادامه‌ی آنالیز آلبوم آستان جانان می پردازیم.

بازدید

  • ۹۹۹