قسمت بیست و نهم / تصانیفی در بیات ترک

در این قسمت به معرفی و اجرای برخی تصانیف بیات ترک می‌پردازیم.

بازدید

  • ۶۰۵