قسمت بیست و ششم / آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت اول

در این قسمت به آنالیز آلبوم شور انگیز می پردازیم.

بازدید

  • ۸۸۸