قسمت هشتاد و هفتم / ادامه معرفی دستگاه نوا (آلبوم کیش مهر و غریبستان)