ویژه برنامه درگذشت استاد محمد رضا شجریان

در این قسمت به مختصری از زندگی نامه و آثار استاد محمد رضا شجریان می پردازیم.