قسمت هشتم / ریتم به زبان ساده - آنالیز تصنیف آمان

در این قسمت درباره ی آشنایی با مبانی اولیه ریتم و شناخت واحدهای ریتمیک و معرفی دستگاه شور و درآمد شور در ردیف موسیقی ایرانی صحبت می کنیم