قسمت صد و دوم پادکست چهارگاه

قسمت صد و دوم / دستگاه همایون (گوشه‌های دناسری، چهارگاه و …)

همراهان گرامی پادکست چهارگاه، ما در ادامه معرفی دستگاه همایون در این قسمت این قطعات را به شما تقدیم میکنیم:

– معرفی و اجرای گوشه های دناسری ، رنگ فرح ، چهارگاه ، شوشتری منصوری ، سپهر ، زنگوله و مویه بختیاری
با ساز سه تار توسط صابر نظرگاهی

– برنامه گلهای تازه شماره ۱۵۱ با همکاری استادان حسن کسایی ، محمدرضا شجریان ، محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگفر.
در این برنامه ابتدا پیش درآمد و چهارمضراب شوشتری اجرا می شود و در ادامه ساز و آواز خواهیم شنید در گوشه های شوشتری و شوشتری منصوری بر روی ابیاتی از فروغی بسطامی و در انتها رنگ زیبای شوشتری اجرا خواهد شد.

چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی
بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی