همراهان گرامی از این قسمت از پادکست چهارگاه ما به شما گوشه ها، نغمات، قطعات ضربی و تصنیف های آواز بیات اصفهان را معرفی میکنیم.

– تصنیف ” به اصفهان رو ” از ساخته های استاد علی اکبر شهنازی با ترانه ای از استاد ملک الشعرای بهار با اجرای صابر نظرگاهی و ابوالحسن کارگشا
این تصنیف را ملک الشعرای بهار در سال ۱۳۱۲ که در شهر اصفهان به سر می برده در وصف شهر زیبای اصفهان سروده است.

– معرفی گام بیات اصفهان و اجرای گوشه درآمد اصفهان با ساز سه تار توسط صابر نظرگاهی.

– درآمد بیات اصفهان با صدای استاد محمود کریمی از ردیف آوازی ایشان.

– درآمد بیات اصفهان با تار استاد جلیل شهناز.

– درآمد بیات اصفهان با نی استاد حسن کسایی.

– ساز و آواز ببات اصفهان با اجرای استاد غلامحسین بنان بهمراهی تار استاد جلیل شهناز بر روی غزلی از حضرت حافظ از برنامه برگ سبز شماره ۶۳

– بداهه نوازی در آواز بیات اصفهان با اجرای استادان جلیل شهناز، جبیب اله بدیعی، منصور صارمی و جهانگیر ملک از برنامه تکنوازان شماره ۲۸۶