در ادامه معرفی اواز دشتی، در این قسمت به معرفی گوشه دشتستانی می پردازیم و به تصنیف «بالا بلند» با صدای استاد صدیق تعریف گوش می سپاریم.

بازدید

  • ۹۶