قسمت سی و دوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / درآمدی در ابوعطا

در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا (به یاد منوچهر همایون پور) و درآمدی در ابوعطا می پردازیم و به تصنیف افسانه‌ی عشق و عهد‌شکن گوش می کنیم.

بازدید

  • ۶۳